polish eagle welcome to the consulate of the republic of poland
Contact Us | Home       

Krzyż Południa - Magazyn Polskiego Kluba Literackiego w Nowej Zelandii


Sponsored by the
Polish Heritage Trust of New Zealand
and
John Roy-Wojciechowski
the Honorary Consul of the Republic of Poland


Podtrzymywanie i kultywowanie języka polskiego i kultury polskiej jest obowiązkiem każdego Polaka niezależnie od miejsca zamieszkania. Ponieważ świat staje się coraz mniejszy głównie w wyniku rozwoju środków masowego przekazu, przyspieszeniu i globalizacji wymiany międzynarodowej, języki narodowe i narodowa kultura poddana jest ciągłemu zagrożeniu.

Jako miłośnicy języka polskiego i polskiej kultury musimy przeciwstawiać się temu zagrożeniu.

"Krzyż Południa" będzie ukazywał się kwartalnie i zawierać będzie artykuły po polsku i po angielsku związane z tą problematyką.

Przewidujemy wydawanie wersji internetowej, jak również, nieco okrojonej, wersji drukowanej każdego numeru. Osoby zainteresowane polonijnymi sprawami tego regionu (Nowa Zelandia, Australia, kraje Pacyfiku) i pragnące umieszczać swoje materiały w naszym periodyku proszone są o skontaktowanie sie z którymś z członków Zespołu Redakcyjnego.

Zespół Redakcyjny


Promotion of Polish language and Polish culture is the responsibility of every Pole irrespective where he or she currently reside. Because the world is getting smaller mainly through information technology, acceleration and globalization of trade, native languages and native culture are constantly under threat.

As lovers of Polish language and culture we must promote and guard against corruption.

"Southern Cross" will be published quarterly and will contain articles in Polish and in English.

Editorial Board

Spis treści:

Nasza twórczość literacka

M. Schwieters____'Aotearoa'
E. Sakowski______Wybór wierszy (1)

Wspomnienia, Refleksje
(prowadzi R. Antoszewski)

J. M. Zając ______Saga rodzinna (ang.) (oprac. Kathy Lipski)
M
. Schwieters ___ .. a serce wciąż boli

Polacy o Nowej Zelandii, Nowozelandczycy o Polsce
(prowadzi M. Sosna)

Jan Paderewski o Nowej Zelandii (oprac. M. Sosna)

Felietony

M. Sikorski _____Polish joking in English (ang.)

Recenzje

R. Jeffery - "Red runs the Vistula" (oprac. R. Antoszewski)

Życie naukowe i kulturalne Polonii Nowozelandzkiej
(prowadzi J. Goldmann)

J. Goldmann _____ Szkoła Polska w Auckland
J. Goldmann _____ Kurs Uniwersytecki - Polski język i kultura

Ciekawostki kulturalne, historyczne, naukowe

Wybór 1 (oprac. R. Antoszewski)

Nasze książki, wydawnictwa i opracowania sieciowe
(odsyłacze sieciowe)

Krystyna Skwarko
The Invited; The story of 733 Polish Children who grew up in New Zealand
Millwood Press, Wellington 1974

Tułacze dzieci / Exiled Children
Fundacja Archiwum Fotograficzne Tułaczy; Warszawa, 1995
[sieciowe wydanie rozdziału o Dzieciach z Pahiatua]

Roman Antoszewski
Kariera na trzy karpie morskie
powieść, Philip Wilson, Warszawa 2000, 660 str.
[dostępna w księgarniach, także wysyłkowych]
rozdział
okazowy "BASIA"
rozdział okazowy "MAZURY"

Zespół Redakcyjny

Roman Antoszewski
Jolanta Goldmann
John Roy-Wojciechowski
Malwina Schwieters
Danuta Sosna
Marian Sosna (o NZ)