polish eagle welcome to the consulate of the republic of poland
Contact Us | Home       

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej


Adres:
51 Granger Road, Howick, Auckland 1705, New Zealand / Nowa Zelandia.
godziny urzedowania: 10 - 12 AM codziennie
(z wyjtkiem dni wolmych od pracy)
(inne terminy po uzgodnieniu)

Sprawozdania z dziaalnoci Konsulatu

Inauguracja
Spotkanie Konsulw Honorowych w Warszawie, 1999 (po ang.)

Kompletna lista 'Dzieci z Pahiatua' dostpna jest w Konsulacie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasady i Konsulaty w Regionie Pacyfiku;

  • Informacja dla osb ubiegajacych sie o polski paszport.
  • Informacja w sprawie dokumentw wymaganych przy ubieganiu sie o wydanie paszportu polskiego za granic.
  • Zgoszenie terminu i okolicznoci utraty paszportu.

Wniosek o nadanie Krzya Zesacw Sybiru [str. 1 str. 2]

Jak dotrze do Konsulatu w Auckland