polish eagle welcome to the consulate of the republic of poland
Contact Us | Home       

Zadania i funkcje Konsulatu Honorowego


  1. Ułatwianie ekonomicznej, naukowej i technologicznej współpracy miedzy Rzeczpospolita Polska i Nowa Zelandia.
  2. Ułatwianie współpracy kulturalnej przez przedstawianie obrazu Polski i jej osiągnięć kulturalnych, inicjowanie i pomoc w organizowaniu wystaw, pokazów filmowych, imprez artystycznych i innych przedsięwzięć kulturalnych.
  3. Współpraca z organizacjami polonijnymi w celu pogłębiania znajomości kultury polskiej.
  4. Pomoc w wymianie kulturalnej miedzy Rzeczpospolita Polska i Nowa Zelandia.